Leto 2021 – objave in dogodki

Objava v časopisu Likovni svet-The World of Art