Mozaik v Trbovljah

Mozaik v Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje

Vsi, ki smo mozaik ustvarjali, smo v njem neizmerno uživali in želimo, da bi zdaj razveseljeval tudi dijake, profesorje in obiskovalce.  Naš namen je bil, da z njegovo barvitostjo in sporočilnostjo vnesemo v šolo optimizem in radost do življenja, učenja in kreativnega dela. Mozaik nosi v sebi zgodbe in karakteristike, ki se vsebinsko nanašajo na našo šolo. Medgeneracijsko sodelovanje se je zlilo v eno.

Začetek mozaika izvira iz školjke, tako kot življenje na Zemlji. Njegova sporočilna vsebina je narejena pod vplivom zaznav odgovorov, po katerih se nekateri v življenju sprašujemo: kaj je globlji smisel življenja, zakaj smo tu in sploh: kje smo … Likovno smo to ponazorili z dvema spiralama, ki zajemata osrednji prostor v mozaiku. Predstavljata neskončnost in glede na stekanje fraktalnih oblik ponazarjata presek časa in prostora, kjer se človeštvo nahaja. V obe spiralni neskončnosti se stekajo dogajanja in zgodbe različnosti življenj ter pestrost njihovih energij. Te smo ponazorili z rabo materialov, ki niso le uporabni ali tehniški predmeti, ampak imajo sami po sebi svojo lastno zgodbo, ne le po namenu, temveč tudi v njihovi zgradbi. Skupaj s pestrostjo oblik in barv ti koščki različnih materialov simbolizirajo našo individualnost, hkrati pa tudi enotnost skupnosti, v kateri ni nič nepotrebnega in odvečnega, kjer so vedno možnosti za učenje absolutnih znanj. Z našim delom smo želeli poudariti dojemanje in zavest o radosti pomena potovanja duše po varni neskončnosti.

Timsko delo supine Mozaik in prijateljev:

Irena Abdić, Vesna Babič, Stanka Bantan, Ivica Kovačič, Vesna Matakelj, Viktorija Matakelj, Mateja Napret, Majda Prišel, Ruža Sihur, Marjeta Tomažin, Branka Vizler, Mili Vovk, Irena Zdovc.

Severina Trošt Šprogar