Razstave

1987  Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

1991  Galerija Čvek Dol pri Hrastniku

1992  Hotel Palace Portorož

1993  Galerija Stekleni dar Lesce

1993  Galerija Kosova graščina Jesenice

1994  Medijske toplice Izlake

1994  Galerija Papirček Ruše

1994  A-banka Glavni trg Maribor

1994  A-banka Tabor Maribor

1995  Dom svobode Trbovlje

1995  Galerija Delavskega doma Zagorje

1995  Galerija Delavskega doma Trbovlje

1995  Razstavni prostor ZZZS Krško

1995  Galerija Papir-Radeče Radeče

1995  Dom svobode Zidani most

1996 Dom svobode Trbovlje

1997  Muzej Trbovlje

1998  Razstavni prostor Mercator Ptuj

1999  Razstavni prostor Ptuj

2000  Muzej Trbovlje (katalog)

2000  Galerija Krka-Zdravilišče Strunjan

2001  Galerija Doma upokojencev Franca Salamona Trbovlje

2001  Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

2001  Galerija CEK Univerza v Ljubljani-Ekonomska fakulteta

2002  Galerija CEK Univerza v Ljubljani-Ekonomska fakulteta

2002  Galerija KOZOLE v Trbovljah

2003  Galerija TARTINI Piran

2003  Univerza v Ljubljani-dekanat in referat Ekonomske fakultete

2003  Slovenski narodni dom, Zagreb

2004  Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

2005  Galerija Knežji dvor, Rab

2005  Razstavišče Jurkloater

2008  Dvorana v parku Krako: Jagodni izbor besed, zvokov, barv…

2008  Galerija Delavskega doma Trbovlje

2009  Galerija Alga Izola: V zavetju svetlobe

2010  Razstavni prostor DOSOR-ja Radenci

2010  Razstavni prostor Zveze društev za cerebralno paralizo, Sonček Ljubljana

2011  Galerija hotela Gora, Podljubelj

2012  Galerija TKI Hrastnik (Severina Trošt Šprogar in Nada Debelić)

2012  Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, knjižnica Šmarje pri Jelšah

2013 Galerija Medija Zagorje

2015 Galerija Delavskega doma Trbovlje, Prepletanja dimenzij-Tu, danes, zdaj!

2016 Galerija Delavskega doma Hrastnik